Сигнали в Добрич днес

В процес 848 Приключени 1288

Сигнал № 988

Сигнал №988

Начало
12.08.2019
ID:
988

Място/адрес: ул. „ж.к. Добротица" 15А, 9302 ж.к. Добротица, Добрич, България

Описание: Моля да изпратите по-компетентни служители за довършване на аварията. В момента има обградена дупка и кал. Нека се възстанови по възможност предишното състояние на зоната пред блоковото пространство.


Статус: В процес

Присъединени: 0