ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

9300 град Добрич
ул. "България" 12
dobrich@dobrich.bg

Код за избиране на гр. Добрич: 058
Телефонна централа: 600 001 до 004
Факс: 058 600 166

„Зелен" телефон: 058 604 573
Оперативен дежурен към Община град Добрич -денонощно: 058 602 724